Sales Representatives/ agents

Covered area: Spain, Portugal, Greece
Company name: VPN- REPRESENTAÇÕES TEXTEIS, LDA
Contact Person: Vasco Palma Nogueira
Address: Rua Santa Catarina, 895 1ºandar Dt. 4000-455 Porto, Portugal
Tel.No: 00351 223 326 985 or  223 326 986
E-mailvpn@vpn93.pt

Covered area:Turkey,Iran
Company name: Polystar Tekstil San.ve Tic.Ltd.Sti
Contact Person: Önay Yıldız
Address: Selale Cad.Spradon Quartz D3 Blok No2 Bahcesehir-ISTANBUL
Tel.No: 90-212-6693078
E-mailonay.yildiz@polystar.com.tr

Covered area: Piemont/Italy
Company name: Morando Mario
Contact person: Morando Mario
Address:  Strada Del Toetto 2    10020 Baldissero Torinese (Turin/IT)
Tel.No:   +39 335 6609556
E-mail: morando.mario@libero.it

Covered area: Germany
Company name: SYNFIL GMBH
Contact person: Hans Odenwaelder
Address: Auf der Schanz 78-2        D- 71640 Ludwigsburg
Tel.No:  +49 7141 281110 – Fax +49 7141 280033 – Mobile +49 172 7108526
E-mail: hans.odenwaelder@synfil-gmbh.de

Covered area: Norway
Company name: ENOR AS
Contact Person: Liv Heidi Nottaasen
Address: P.O.Box 369 Sentrum, 5804 Bergen
Tel.No: 55 30 2050 / 55 302054
E-maillivheidi@enor.no

Covered area: India
Company name: Meher International
Contact Person: Mr. Sumit Agrawal
Address: 8003, World Trade Centre, Ring Road, Surat – 395 002, Gujarat, India.
Tel.No: +91 261 2328237
E-maildirector@meherinternational.in

Covered area : Tuscany/Italy
Company name : Pizzi Leila
Contact person : Bettazzi Claudio
Address: Viale Montegrappa 216      59100  Prato (IT)
Tel.No:  +39 335 6269366
E-mail: bettazzi.claudio@libero.it

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.