Techtextil 2022 – Frankfurt, Germany / 21 – 24 June 2022

Nexis Fibers attended in the Techtextil 2022, the leading trade fair and platform for technical textiles industry. The fair connects today’s technical textile technology to the future, and Nexis Fibers  presented its most innovative products in the sustainable area and advanced technical solutions as hydrophobic and infrared invisible fibers.

Bio Based yarns - PA6.10

· Made out from bio-based monomer (content 63%)
·
Polymer with lower water absorption in comparison to PA6 or PA66 
   (on the level of 1% WA)

· Good abrasion resistance

· Heat and UV  protected

· Currently available T951,T923, T981 at counts 235, 940 and 1400dtex
   (other counts upon request)

Hydrophobic (Dry) yarns

· 85% less water absorption comparing to standard polyamide fibers (passing UIAA standard)

· PFC free treatment

· Good abrasion resistance

· Homogenous coating during spinning at capillary level

· UV protected, Oeko-tex 100 certified
· T372H and T321H, various colors in T051H and T052H can be offered
Infrared Invisible yarns- IRI

· Special spun dyed fibers  for a camouflage garments to minimize the contrast between objects
   and their environment by using Infra Red (IR) night vision

· Reflectance at wavelength 700-1200nm according to  army requirements
·
Better color fastness and reflectance properties comparing to standard surface  dyeing

· Lower environmental impact due to elimination of additional chemical treatment on the products

· UV protected, Oeko-tex 100 certified
· PA6 T051 flat, T0517 Air-textured, PA66 T532 flat, T5327 Air-textured

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Nexis Fibers a.s. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.